page

Service

Service på eget verksted og ute hos kunden med 6 stk. servicebiler


                                 
Ask Pettersen          Servicebil          


Teknisk-Service A/S utfører montering, kontroll, kalibrering, service og reparasjoner inne på eget verksted og ute hos alle våre kunder i hele Nord Norge. 
Alle våre serviceteknikere har jevnlig kursing og oppdatering. Vårt fagfelt er trykkluft og kompressorer, rengjøringsmaskiner, emballasjepresser og restavfallskomprimatorer,olje- og fettpumper med tilbehør, bilvaskemaskiner og selvvaskeanlegg, miljøprodukter og bilverkstedutstyr.
Mange kunder har faste avtaler med oss på årlig kontroll og service på sitt utstyr. Vi utfører lovpålagt kontroll av trykkluftanlegg og bilverkstedutstyr.


Kontaktinfo
Christine Malene Johnsen  tlf. 909 51 846  
E-mail


Kompressorer og trykkluftutstyr

445014Vi tar oss av

Prosjektering - montering - kontroll på ditt trykkluftanlegg.
Kompressorer, blåsemaskiner, vakuumpumper, trykkluft-etterbehandling.
Kontroll av trykklufttank iflg. Arbeidstilsynets regler.
Komplett service og kontroll av trykkluftanlegget
Vi utfører måling av luftkvalitet og luftforbruk på deres anlegg
Opprett en fast serviceavtale  med oss, og få satt servicen i system.
Vi har utleiekompressor ved driftstopp, eller for bruk til å opprettholde trykkluften
når vi utfører service på din kompressor.
KAESER
 Air service
Rengjøringsmaskiner
10714570

Vi tar oss av
Opplæring m/opplæringsbevis, igangkjøring, oppfølging,
Service / kontroll på din Kärcher rengjøringsmaskin.
Unngå kostbare driftsavbrudd, få satt vedlikeholdet i system.
Ta kontakt med oss, og få opprettet en serviceavtale
på Deres Kärcher rengjøringsmaskin.
Les mer...
Bilverkstedutstyr

Bilverkstedutstyr-2


Vi utfører

Montering, service, årskontroll, kalibrering, reparasjoner.
Billøftere - Vi er kurset og godkjent av ABL for å utføre kontroller.
Bremseprøvere, hjul- og dekkmaskiner, hjulmåleapparat,
slitasjetestere, testlinjer, måleinstrumenter, manometer, jekker, presser etc.
La oss hjelpe dem med å få satt vedlikeholdet på ditt bilverkstedutstyr i system.

Emballasjepresser og komprimatorer

NP60


Igangkjøring - kontroll - service

Jevnlig kontroll / service på pressen / komprimatoren hindrer uforutsatt driftsstans.
La oss hjelpe dem med det.


Bilvaskemaskiner

Bilvask-1Service og kontroll av

Bilvaskemaskiner med og uten børster.
støvsugere, vannrenseanlegg og selvvaskeutstyr 
takontakt