webshop table_product_list

Kompressorstyringer

202999%26width%3D150%26height%3D113%26zwidth%3D150Det er forskjellige krav som må oppfylles når det gjelder moderne trykkluftstasjoner. Sikkerhet, pålitelighet, lavt energiforbruk og mindre vedlikeholdsarbeid er noe av det viktigste når det gjelder produksjon av trykkluft i riktig mengde og kvalitet.

Vanligvis skal trykkluftstasjonen koordinere en "sammensatt handling" av flere kompressorer og etterbehandlingsutstyr, hvor det først og fremst legges vekt på samarbeidet mellom kompressorene, fordi: De største innsparingene kan oppnås her. Tradisjonelle konstruksjoner med enkle valg- eller hovedlast-vekselkoplinger behersker ikke disse oppgavene lenger. Intelligente computere med evnen til å kontrollere er helt avgjørende. De må ikke bare konsentrere seg om å lage en gruppe av de enkelte kompressorene og å lede energi så billig som mulig, men de må også kunne løse fremtidsorienterte oppgaver som trykkluft- og trykkluftkostnadsstyring - for ikke å glemme kommunikasjon.

Sigma Control 2 
SIGMA CONTROL styrer og overvåker kompressoren helautomatisk. Dette styringssystemet er basert på en robust industri-PC med et sanntidsdriftssystem og omfattende oppdateringsmuligheter. Driftstilstanden er lett å finne ut av ved hjelp av signalfunksjonene. Displayet med klartekstanvisninger og soft-touchtaster med piktogrammer sikrer rask og effektiv betjening.
 
Sigma Air Manager
Et godt orkester er mer enn summen av alle musikerne. Det trengs en dirigent for å forme effekter og en klang som ikke kan forveksles. Sigma Air Manager (SAM) overtar en lignende oppgave i trykkluftstasjonen. Den kombinerer overordnet styring og nettserver i en enhet, og bidrar dermed til å optimere tilgjengeligheten og energieffektiviteten til trykkluftsystemet.

 

Filter