webshop table_product_list

Skruekompressorer

Mer trykkluft med mindre energi.

Anskaffelses- og servicekostnader for en kompressor utgjør bare en liten del av de samlede levetidskostnadene. Hoveddelen av skruekompressorens samlede kostnader utgjør energikostnader, som i løpet av kompressorens levetid kan bli mange ganger så stor som anskaffelseskostnadene. Med energisparende skruekompressorer fra KAESER kan bedriften oppnå en betydelig reduksjon av de samlede kostnadene i forbindelse med trykkluftforsyningen.

Den elektriske energien som tilføres en skruekompressor blir omdannet til 100 % varmeenergi. Inntil 96 % av denne energien kan gjenvinnes, og brukes varmeteknisk. På denne måten kan man spare tusenvis av kroner og tonnevis med CO2-utslipp årlig.
Hvor høy innsparingseffekten nøyaktig er, avhenger av størrelsen på kompressorene og energibæreren (strøm, gass, fyringsolje). Også mange eldre kompressorer kan etterutrustes for varmegjenvinning.

Filter

 • Serie: SX til ASK

  Produktnummer: Serie: SX til ASK

  Skruekompressor med kilereimsdrift, 2,2 - 22 kW

  •  
 • Serie: ASD til HSD

  Produktnummer: ASD til HSD

  Skruekompressorer med 1:1 drift, 18,5 - 500 kW

  •  
 • Serie: SX-T, SM-T, SK-T, ASK-T

  Produktnummer: Skruekompressorer med kjøletørke

  Skruekompressorer med kjøletørke, 2,2 - 22 kW

  •  
 • Serie Aircenter

  Produktnummer: 0005

  Komplette systemer. Skruekompressorer med kjøletørke og trykklufttank. 2,2 - 15 kW

  •  
 • Serier: ASD T til DSD T

  Produktnummer: 0006

  Skruekompressorer med kjøletørke, 18,5 - 132 kW

  •  
 • Serie: SM SFC til HSD SFC

  Produktnummer: 0007

  Skruekompressorer med frekvensstyrt drift, 7,5 - 515 kW

  •  
 • Serie: ASV, BSV, CSV

  Produktnummer: 0008

  Vakuum-skrueanlegg, 7,5 - 30 kW

  •  
 • Kaeser originaldeler

  Produktnummer: 0011

  Teknisk-Service a/s leverer reserve- og vedlikeholdsdeler raskt og pålitelig - også lenge etter at handelen ble inngått.

  •