webshop product_detail

Nättraby mekaniske emballasjepresser

Vi er totalleverandør av avfallsløsninger, og representerer Europas mest fremgangsrike produsenter. Våre løsninger resulterer først og fremst i at våre kunder ikke lenger betaler for transport av luft.